यहाँ आनेवाली नयी जानकारी आप को email से मिलने के लिए YOUTUBE बटन को click कर के subscribe करे

add a animated clock for blogger

Saturday, July 16, 2011

आपण बऱ्याच  ब्लॉग  मध्ये animated clock बघतो आणि आपणाला हि जर वाटत असेल के अश्याच प्रकारच्या animated clock तुमच्या हि ब्लॉग  असायला हवी तर  खाली दिलेल्या तुम्हाला जी आवडेल ती animated clock निवडा आणि खाली सांगितल्या प्रमणे आपल्या ब्लॉग मध्ये त्या  animated clock चा widget code टाका.

<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-33.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-33.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>
<object><param name="movie"
value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-63.swf"><embed

src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-63.swf"
width="150" height="150" wmode="transparent">
</embed></object>

<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-24.swf">
<embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-24.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object><object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-23.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-23.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>
<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-28.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-28.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>
<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-15.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-15.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object><object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-8.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-8.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object><object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-11.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-11.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>

काह्ली दाखवल्या प्रमणे निवडलेला code blogger मध्ये टाका.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Download करताना कुठली अडचण आल्यास मदत या पर्यायावर क्किक करा