यहाँ आनेवाली नयी जानकारी आप को email से मिलने के लिए YOUTUBE बटन को click कर के subscribe करे

pop up window html widget for blogger

Tuesday, July 12, 2011

आपण बऱ्याचदा बघतो कि एखादी site उघडली तर काही  जाहिरीती ची पेजस आपोआप उघडली जातात  त्यालाला pop up window असे म्हणतात. जर आपणाला हि वाटत असेल कि आपला ब्लॉग उघडल्यावर असे एखादे पेज आपोआप उघडावे तर हे करणे अगदी सोपे आहे. खाली दिलेल्या टेप्स नुसार आपल्या ब्लॉग मधे हे  pop up window HTML widget  जोडा.

प्रथम खाली दिलेले HTML widget  कॉपी करा
<script type="text/javascript">

document.body.onclick= function(){

window.open('http://softwarefukat.blogspot.com', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=1, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=1, width=800, height=800, left = 300, top = 150');
}

</script>
वरती दिलेल्या या URL link  http://softwarefukat.blogspot.com बदलून आपणाला आपोआप उघडणाऱ्या page ची URL link टाका. आणि हो width=800, height=800, left = 300, top = 150 या पर्यायामुळे आपण आपल्या अपोआप उघडणाऱ्या page ची size बदलू शकता 

वरती दाखवल्या प्रमाणे  HTML widget  आपल्या ब्लॉग मध्ये जोडा.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Download करताना कुठली अडचण आल्यास मदत या पर्यायावर क्किक करा