यहाँ आनेवाली नयी जानकारी आप को email से मिलने के लिए YOUTUBE बटन को click कर के subscribe करे

आपलेजे लिहाल ते हे वाचेल

Wednesday, April 27, 2011

हो आपणाला हे सॉफ्टवेअर फार उपयोगी पडेल कारण हे सॉफ्टवेअर आपण जे  text मध्ये लिहाल ते हे सॉफ्टवेअर चांगल्या प्रकारे वाचते आणि ते हि वेगवेगळ्या आवाजात जसे बाईच्या आवाजात . पुरुष्याच्या आवाजात तसेच लहान मुलाच्या आवाजात चला तर मंग  हे छान से सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करा.
http://tinyical.com/2RP3

2 comments:

r c said...

सदर डाऊनलोड ला क्लिक केले असता पेज नॉट फाउंड येते.
कृपया दुसरी लिंक सांगावी.

PLZ SEE ANOTHER LINK

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Download करताना कुठली अडचण आल्यास मदत या पर्यायावर क्किक करा