यहाँ आनेवाली नयी जानकारी आप को email से मिलने के लिए YOUTUBE बटन को click कर के subscribe करे

Add text and widget code in blogger

Friday, July 1, 2011

आपणाला जर widget code किंव्हा कुठल्या हि प्रकारचे text blog post मध्ये दाखवायचे आसेल तर आपणाला ते खालील प्रकारे दाखवता येईल.खाली दिलेला widget code copy करा आणि आपल्या पोस्ट मध्ये Edit HTML मध्ये Paste करा.
<textarea name="code" rows="0" cols="18" style="background: #EFF5FB; color: #000; border: 1px solid #ccc; border-left: 20px solid #0174DF; line-height: 1.5em; padding: 5px; -moz-border-radius: 7px;">YOUR CODE OR LINK SHARE URL HERE</textarea>


वरती  देलेल्या code मध्ये rows="0" cols="18" हे आकडे बदलून आपण size मध्ये बदल करू शकता.


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Download करताना कुठली अडचण आल्यास मदत या पर्यायावर क्किक करा