यहाँ आनेवाली नयी जानकारी आप को email से मिलने के लिए YOUTUBE बटन को click कर के subscribe करे

How to make Drop down menu for blogger

Tuesday, July 12, 2011

आपणाला जर खाली दाखवल्या प्रमाणे Drop down menu आपल्या ब्लॉग मध्ये दाखवायचा असेल तर फार मोठी अवघड गोष्ट नाही आहे फक्त खाली दिलेला HTML code copy करा  या मध्ये फक्त आपणाला URL link आणि नावे बदलायची आहेत.
<form><select name="menu" onchange="window.open
(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank')" size="1"
style="width:200px">

<option> -Best Blogger Trcks - </option>
<!-- change the links with your own -->
<option value="http://softwarefukat.blogspot.com">Blogger Trix</option>
<option value="http://softwarefukat.blogspot.com">Twitter Follower</option>
<option value="http://softwarefukat.blogspot.com">Be a Facebook fan</option>

</select></form>
वरती दाखवलेल्या widget code लाल रंगात दाखवलेले तुमचे page शीर्षक असेल आणि निळ्या रंगातील तुमच्या शीर्षक काची  URL लिंक असेल.
वरती दाखवल्या HTML code आपल्या ब्लॉग मध्ये जोडा

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Download करताना कुठली अडचण आल्यास मदत या पर्यायावर क्किक करा